Aktualności
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 20632

O Projekcie

Projekt „Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres projektu bazuje na modelu określonym w dokumencie Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce” opracowanym przez Uniwersytet Jagielloński, z tym że model ten został dostosowany do potrzeb Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i uwzględnia najbardziej niezbędne moduły.

Projekt obejmuje:

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na który składa się :

1) Wdrożenie systemu ERP w obszarach:

  • zarządzanie procesami badawczymi,
  • zarządzanie kadrami,
  • zarządzanie zasobami materialnymi,
  • zarządzanie finansami z controllingiem,
  • zarządzanie relacjami z otoczeniem biznesowym.
  • prawo własności intelektualnej w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych

2) Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów

3) Wdrożenie systemu monitorowania kariery zawodowej absolwentów 

4) Integrację z istniejącymi systemami informatycznymi do obsługi studentów i planowania zajęć dydaktycznych

5) Zakup platformy sprzętowej dla nowych systemów

6) Szkolenia dla 250 osób z zakresu wdrożonych systemów infprmatycznych

Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej poprzez:

1) Szkolenia dla 42 osób kadry kierowniczej z zakresów:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie finansami, podstawy rachunkowości zarządczej i controllingu,
  • pozyskiwania środków na cele rozwojowe

2) Studia podyplomowe dla 10 osób z rachunkowości zarządczej i controllingu

3) Studia podyplomowe dla 5 osób z zarządzania nieruchomościami

Całkowita wartość projektu to: 3 026 035zł

Realizacja projektu w latach 2013 - 2014