Aktualności
Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 20619

Instrukcje Egeria

Dostęp do panelu logowania - Portal Pracowniczy

- portalpracowniczy.ajd.czest.pl - tylko z budynków AJD

Dostęp do panelu logowania - Elektroniczny Obieg Dokumentów

- eod.ajd.czest.pl - tylko z budynków AJD

Dostęp do panelu logowania - Wnioski Zamówienia Publiczne

- zamowienia.ajd.czest.pl - tylko z budynków AJD

Dostęp do panelu logowania - Akredytacja

- akredytacja.ajd.czest.pl - tylko z budynków AJD

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – Niezbędniki

- Skróty klawiszowe

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Logistyka / Zamówienia Publiczne

Filmy instruktażowe

- Wydruk wniosku

- Przekazanie wniosku do akceptacji

- Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego – wniosek o udzielenie postępowania przetargowego

- Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego – zapotrzebowanie bieżące

- Zarejestrowanie wniosku planowanego – wniosek o udzielenie postępowania przetargowego

- Zarejestrowanie wniosku planowanego – zapotrzebowanie bieżące

Wersja WWW

- Wypełnienie wniosku pracownik - całość

- Wypełnienie wniosku pracownik - wersja uproszczona

- Akceptacja Dyspondentów

- Akceptacja Dyspondentów - wersja uproszczona

- Akceptacja Dział Nauki

- Akceptacja Dział Nauki - wersja uproszczona

- Akceptacja Finansowa

- Akceptacja Finansowa - wersja uproszczona

- Akceptacja Ostateczna

- Akceptacja Ostateczna - wersja uproszczona

- Rejestracja i obsługa planu rocznego

- Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego

- Rejestracja i obsługa wniosku planowanego

- Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę

Wersja Formatek Oracla

- Rejestracja i obsługa planu rocznego

- Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego

- Rejestracja i obsługa wniosku planowanego

- Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę

- Plany zamówień publicznych

- Rejestr zamówień publicznych

- Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje

- Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów)

- Dział Zamówień Publicznych - instrukcja użytkownika

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów

Filmy instruktażowe

- Rejestracja_delegacji_krajowej

- Obsluga_wniosku_delegacji_krajowej

- Uzupelnienie rozliczenia delegacji krajowej

- Delegacja krajowa - obsługa rozliczenia

- Rejestracja delegacji zagranicznej

- Obsluga wniosku delegacji zagranicznej

- Uzupelnienie rozliczenia delegacji zagranicznej

- Delegacja zagraniczna - obsluga rozliczenia

- Rejestracja faktury

- Obsluga faktury przychodzacej

Wersja WWW

- Dokumentacja Użytkownika

- Delegacje krajowe

- Delegacje zagraniczne

- Faktury

- Przyjazd gościa zagranicznego

- Skierowanie za granicę

- Dofinansowanie projektu badawczego

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Akredytacja

- Instrukcja użytkownika

Filmy instruktażowe

- Wyszukiwanie działalności

- Wyświetlanie danych

- Rejestracja działalności

- Autorzy

- Modyfikacja

- Modyfikacja współautorzy

- Akceptacja oraz cofnięcie akceptacji

- Usuwanie działalności

- Analiza

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Sprzedaż

- Definiowanie nowych towarow, usług

- Rejestracja faktury VAT

- Rejestracja korekty faktury VAT

- Wprowadzanie nowego kontrahenta - bez korekty danych

- Wprowadzanie nowego kontrahenta

- Zarejestrowanie nowego towaru z dokumentu faktury

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Środki trwałe

- Wprowadzanie danych stałych w module Środki Trwałe

- Okresy sprawozdawcze

- Przeglądanie rejestru środków trwałych

- Rejestracja Środka Trwałego

- Wprowadzanie dowodów obrotowych

- Księgowanie dowodów

- Inwentaryzacja środków trwałych

- Raporty

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Gospodarka magazynowa

- Definiowanie nowych towarów, usług

- Dodanie towaru do kartoteki towarowej magazynu

- Rejestracja dokumentu MMW i MMP

- Rejestracja dokumentu PW

- Rejestracja dokumentu PZ

- Rejestracja dokumentu RW

- Rejestracja dokumentu WZ

- Zarejestrowanie nowego towaru z dokumentu magazynowego

- Rejestracja inwentaryzacji

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Kadry i Płace

- Czas pracy

- Materiały szkoleniowe - Kadry

- Place - Obszar_Socjalny

- Materiały szkoleniowe - Płace

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Księga Główna

- Raportowanie

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Badania Naukowe

- Umowy – Instrukcja stanowiskowa

- Rejestracja projektów

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Należności i zobowiązania

- Raportowanie

- Harmonogramy księgowań

 

Instrukcje obsługi programu Egeria – moduł Gospodarka remontowa

- CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE

- DIAGNOSTYKA

- KATALOG OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

- OBIEKTY TECHNICZNE

 

Instrukcje obsługi programu - Portal Pracowniczy

- PLANOWANIE URLOPU